×
 

Fyra elever i högstadiet som pratar med varandra i en ljus skolmiljö

Innovate – entreprenörskap för varje framtid

Det är nya idéer och innovationer som får oss människor och samhället att utvecklas. Varje idé och kreativ tanke tar form någonstans. För att idén ska bli någonting mer än bara en idé behöver man ha rätt verktyg och tankesätt.

Nyfikenhet, initiativförmåga och kreativitet

När samhället förändras är det viktigt att vi förstår vikten av entreprenöriella egenskaper för att kunna vara med i skapandet av framtiden. Inom Innovate jobbar vi för att ge barn och elever utlopp för sina idéer och vi öppnar dörrarna mot alla möjliga vägar. Nyfikenhet, initiativförmåga och kreativitet är förmågor som har en alltmer avgörande roll för det livslånga lärandet.

Syfte, Mål & Kompetenser

Syftet med Innovate

Utveckla barn och elevers kompetenser för framtiden med fokus på entreprenörskompetens. Främja förmågor som nyfikenhet, initiativtagande och kreativitet då dessa är viktiga egenskaper i ett föränderligt samhälle.

Målet med Innovate

Utveckla arbetssätt där barn och elever lär sig om innovation och designprocesser genom projekt i samarbete med näringslivet, samt genomföra årliga tävlingen Innovate Challenge där stipendium delas ut.

Kompetenser i fokus

Kompetenser att omvandla idéer till handling genom att planera, genomföra och utvärdera projekt står i fokus. Barnen och eleverna får utvecklade kompetenser i problemlösning.
Högstadieelev skriver på en tavla under en lektion

Odla entreprenörskap

Inom Innovate får eleverna odla ett entreprenörskap som ger dem mod och kunskap att planera, genomföra och utvärdera projekt på egen hand och tillsammans med andra. I förskolan kan det handla om ämnesövergripande projekt medan eleverna på högstadiet får prova på att starta företag. Genom att lära sig om innovation och designprocesser får barnen och eleverna möjligheten att utmana normen med nya perspektiv som framtida entreprenörer.

Koppling mellan skola och näringsliv

Genom ett tätt samarbete med svenska forskningsinstitutet RISE och den ideella utbildningsorganisationen Ung företagsamhet (UF) utbildas alla våra lärare och elever i entreprenörskap och designprocessen för att främja entreprenörskap i lärandet och stärka kopplingen mellan skola och näringsliv. Genom beprövade läromedel och konkreta verktyg använder vi oss av entreprenörskap i klassrummet där eleverna får träna på att omvandla idéer till handling och lösa verkliga problem.