×
 

Om Innovitaskolan Farstaäng

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 5.

Viktigt och på riktigt

Innovitaskolan Farstaäng ligger bredvid stora öppna ängar med närhet till naturen. Trygghet, trivsel och livslångt lärande är viktigt för oss. Vi arbetar aktivt med elevernas delaktighet och inflytande genom att ta till vara på deras intressen och nyfikenhet. Allt vi gör tillsammans ska kännas viktigt och på riktigt.

Moderna och beprövade metoder

Vi arbetar med kunskapsutveckling utifrån läroplanen, både tematiskt och ämnesövergripande. Moderna, beprövade metoder och arbetssätt motiverar eleverna till lärande. Pedagogerna har höga förväntningar på våra elever – och utmanar dem – samtidigt som de stöttar och leder. Förmågor och färdigheter som eleverna behöver inför framtiden är hela tiden i fokus – det kallar vi det Livslånga lärandet.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Om oss som jobbar här

Våra lärare, pedagoger och övrig personal är välutbildade och präglas av en mångfald. Vi sätter alltid elevens bästa i centrum och är engagerade för att de ska lyckas utifrån sina förutsättningar.

Samarbetet mellan skolpersonalen skapar både entusiasm, engagemang och glädje som smittar av sig på skolmiljön. Här brinner skolpersonalen för att göra skillnad för elevernas kunskapsutveckling och stärka de i deras personliga utveckling. Vi värdesätter också en nära dialog mellan hem och skola.

Våra lokaler

Skolan har olika byggnader som ligger lugnt och fint nära Farsta centrum. De olika årskurserna går i olika byggnader och är anpassade efter detta. Matsalen ligger separat på skolgården. Idrott, slöjd, musik och bild har vi i separata lokaler i närheten av skolan.

Eleverna på Innovitaskolan laborerar i NO-salen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Vi har också samarbeten med ett flertal lokala aktörer kring rörelse och hälsa samt Fredagsfys. Utöver detta samarbetar skolan med stadsdelsförvaltningen gällande närområdet, exempelvis med polis och socialtjänst samt andra skolor.

Vi arbetar med skolhundar

Skolhund är en hund som är utprovad och tränad för att kunna arbeta med elever. Skolhunden används som/för att:

– klara kunskapskraven
– motivationshöjare
– höja hälsan
– värdegrund

Vi hjälper elever utifrån deras behov och önskningar för att höja kunskapsresultaten så väl fysiska och psykosociala hälsan. Vi skräddarsyr ett program utifrån varje elev/grupp i samråd med elevhälsan.

En skolhund på Innovitaskolan Farstaäng Farsta
Två elever åker rutschkana tillsammans.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.