×
 

En grupp mellanstadieelever utför yoga i en idrottssal

Balance – rörelse och välmående för varje framtid

Fotboll, fäktning, dans, orientering, yoga – aktiviteterna som framtiden har att erbjuda är nästintill oändliga. Fysiska aktiviteter är inte bara roliga, utan också väldigt viktiga.

Aktivering och avslappning

Fysiska aktiviteter och rörelse är en självklarhet varje dag på Innovitaskolan. För att våra barn och elever ska vara välmående samt öka sin inlärnings- och prestationsförmåga innehåller varje skoldag fysiska aktiviteter. På fritidshemmen och fritidsklubbarna, som vi kallar ”after school”, får eleverna möjligheten att testa flera olika idrottsaktiviteter.

På Innovitaskolan får barnen och eleverna även lära sig om mental träning och avslappning. Hälsosamma måltider och mellanmål är också en självklarhet på våra skolor för att orka hela dagen. Balance lägger grunden för att barn och elever ska utveckla en hälsosam livsstil under sin utbildning som sedan kan följa dem genom livet – för varje framtid.

Elevreporter Miranda undersöker

Följ med vår elevreporter Miranda då hon besöker Innovitaskolan för att ta reda på vad vi menar med Balance och vad det innebär för eleverna.

Syfte, Mål & Kompetenser

Ikon i form av ett förstoringsglas med ett frågetecken i mitten.

Syftet med Balance

Ge verktygen som behövs för ett välmående och hälsosamt liv. Balance lägger grunden för att öka prestationsförmågan och minska stressen genom att skapa förståelse för vikten av rörelse och avslappning.
Ikon i form av en måltavla.

Målet med Balance

Lägga grunden för en hälsosam livsstil under sin skolgång där fysisk aktivitet är en naturlig del av dagen. Ge verktygen till mental träning och möjligheterna att testa olika idrottsaktiviteter på fritidshemmen.
Ikon i form av en fyrklöver.

Kompetenser i fokus

Här fokuserar vi på personliga och sociala kompetenser. Barnen och eleverna utvecklar kompetensen att lära sig lära, både om sig själva, sin hälsa och sitt välbefinnande.
Barn i förskoleklass som klättrar i en klätterställning

Koppling mellan skola och näringsliv

Innovitaskolan samarbetar med den ideella folkrörelsen Generation Pep där våra skolor håller på att uppnå certifieringen Pep Skola. Det innebär att skolan specifikt ser till att hälsa och rörelse är en del av verksamheten.

Två gånger per år utmanar våra elever sig själva och varandra i vårt så kallade Scriinrace, där elevernas fysiska aktiviteter registreras genom en Scriinmätare, vilket leder till aktivitetspoäng baserade på FN:s mål om fysiska aktiviteter 60 minuter per dag. Utöver det har våra skolor aktiviteter som exempelvis ”brain breaks” under lektionstid, ”mindful måndag” och ”fredagsfys”.

Hälsa och rörelse – en naturlig del av skoldagen

På Innovitaskolan Farstaäng genomsyras arbetet med eleverna av hälsa och rörelse. Representanter från elevhälsan har fasta besök ute i klasserna för att diskutera områden som rörelse, kost, stress, skärmtid och sömn. Frågor kring hälsa kan också vara på klassnivå där elever behöver stöd i sina kamratrelationer. Då kan kuratorn leda detta arbete i samarbete med skolpersonal och eleverna. På skolan har vi också diskussioner kring rörelse och dess påvekan på elevernas hälsa och välbefinnande.