×
 

Vår profil

På Innovitaskolan Falun erbjuder vi en kulturprofil för kreativitet och skapande.

På Innovitaskolan Falun står kreativitet och skapande i fokus, vilket syns genom vår kulturprofil. Profilen och undervisningen ger eleverna möjlighet att lära sig och visa upp sina kunskaper genom flera sinnen.

Vi jobbar med estetiska läroprocesserna, så kallade ”multimodala läroprocesser”. Detta innebär att eleverna får uppleva olika uttryck för kunskaper som är både intellektuella, praktiska och sinnliga och får därmed uttrycka samt lära sig genom musik, bild, drama, sång, dans och eget skapande. Profilen syns genom evenemang som kan ske under skoltid såsom musikaler, konserter och dramaproduktioner.

Kreativ elev i mellanstadiet som målar en lerskulptur