×
 

Grundskola på Innovitaskolan Falun

Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer i en föränderlig värld.

Förskoleklass till årskurs 9

Hos oss på Innovitaskolan Falun arbetar behöriga, kompetenta och erfarna lärare. Varje årskurs består av ett 50-tal elever som kan delas in i olika grupper beroende på ämne och arbetsområde. Eftersom eleverna ska gå tillsammans under hela sin skoltid är det en trygghet att känna alla i årskursen och därför jobbar vi så att alla får möjlighet att arbeta med alla.

Vår skolidrottsförening

Vi har en mycket aktiv skolidrottsförening, med elever i årskurs 7-9 i styrelsen. Varje år arrangeras bland annat lovaktiviteter och slalomkvällar i Källviksbacken. Eleverna som är med i skolidrottsföreningen deltar också i turneringar i olika idrotter.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Moderna verktyg och metoder

Som komplement till den traditionella undervisningen får våra barn och elever tillgång till moderna verktyg och metoder. Det innebär användning av digitala hjälpmedel såväl som att vi går utanför skolans väggar. Vi provar nytt, utvärderar och delar vår kunskap med varandra.

Framtidens kompetenser

Barnen och eleverna får rätt förutsättningar att lyckas tack vare skolans fokus på framtidens kompetenser. Vi stärker deras praktiska och teoretiska kompetens genom att arbeta med problemlösning, ledarskap, nätverkande, entreprenörskap, kommunikation samt hälsa och välbefinnande. Områden som blir allt viktigare.

Engagera varje elev

Genom att skapa intresse för hur kunskapen används engagerar vi varje elev. Att göra undervisningen spännande och engagerande är viktigt enligt modern forskning. Det är också nyckeln till motivation och framgång. Framtiden är spännande och det ska vår undervisning också vara. För alla.

Elev på Innovitaskolan sitter vid sin bänk i klassrummet.