×
 

Hoppa till innehållet

Om Innovitaskolan Falun

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Alla ska bli sedda hos oss

En grund för allt lärande är att alla i skolan trivs, blir sedda, känner sig värdefulla, finner motivation och får möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Ett lärande skapande – och ett skapande lärande.

Om oss som jobbar här

På Innovitaskolan Falun tar vi ett gemensamt ansvar för alla barn och elever. Hos oss är alla medarbetare “pedagoger”. Med det menar vi att all personal är lika delaktig i den utbildning som eleverna ges under sin tid på skolan.

Vi använder oss av kreativitet, samplanering, skol- och fritidsutveckling samt kollegialt lärande för att tillsammans ge eleverna en likvärdig utbildning i världsklass. Vi arbetar aktivt för att hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen och tror på att ständigt kompetensutvecklas. Ett kvitto på vår pedagogiska skicklighet är vår höga måluppfyllelse och vi tror på ett gemensamt pedagogiskt ledarskap som sätter barnens bästa i fokus.

Våra lokaler

Skolan ligger centralt i Britsarvet och vi har en generös, grön skolgård som inspirerar till rörelse och inbjuder till både lek och lärande. Vi har stora, luftiga lokaler i en miljö som vi värnar om. Här har vi naturligtvis ett fritidshem för elever upp till årskurs 6 och verksamheten är till viss del integrerad i skoldagen.

Eleverna på Innovitaskolan laborerar i NO-salen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Vi har sedan många år tillbaka ett uppskattat kulturutbyte med vänskolor i Schweiz och Spanien. I årkurs 8 ges eleverna möjlighet att vara värd för en utbytesstudent och några månader senare är det dags för vår egen resa ut i Europa.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också nya möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser kombinerar vi traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder, för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig framtid.

Innovita skills

 • Explore

  Hos oss får barn och elever utforska, testa och utveckla sina kunskaper inom utvalda framtidsteman. Arbetet kan ske i skolans labb eller på ett studiebesök utanför skolans väggar.

  En förskoleelev och en elev på lågstadiet utforska med digitala verktyg i skogen.
 • Innovate

  Syftar till att odla ett entreprenörskap som ger eleverna mod och kunskap att planera, genomföra och utvärdera projekt på egen hand och tillsammans med andra.

  Elever programmerar tillsammans.
 • Balance

  En god mental och fysisk kondition ökar inlärnings- och prestationsförmågan. Vi lär våra barn och elever vikten av en balanserad vardag med kost, rörelse och avslappning.

  En elev hjular på gräset och några kompisar hejar på.

Med fokus på kultur

På Innovitaskolan Falun har vi en kulturprofil.

Ställ ditt barn i kö till oss

Vad roligt att du är intresserad av vår skola! Ställ ditt barn i kö redan idag då vi antar efter anmälningsdatum.

Kvalitetsrapport

Varje läsår publicerar vi en kvalitetsrapport för skolan. Den kan du ladda ner här.