×
 

Tre elever arbetar med en 3D-printer och en dator på Innovitaskolan

Explore – utforska för varje framtid

Det finns så mycket att uppleva och lära av världen. Varje dag händer dessutom någonting nytt. En ny djurart upptäcks eller en avgörande bildel utvecklas för att minska utsläppen, vilket gör att vi kan fortsätta att lära oss nya saker gång på gång, på gång.

Vetenskapligt och verklighetsnära

Genom att utforska omvärldens framsteg kan vi bättre förstå morgondagens möjligheter. Explore ger barn och elever möjligheterna att lära sig genom upplevelser i kombination med vetenskapliga ämnen. Med verklighetsnära uppgifter utvecklar de sina ämneskunskaper inom matematik, naturvetenskap, teknik och digitalisering, samt förvärvar viktig kunskap inom hållbarhet. De får möjligheten att lära sig om sitt eget lärande och kan bättre förstå sin egen utvecklingsprocess.

Elevreporter Miranda undersöker

Följ med vår elevreporter Miranda då hon besöker Innovitaskolan för att ta reda på vad vi menar med Explore och vad det innebär för eleverna.

Syfte, Mål & Kompetenser

Ikon i form av ett förstoringsglas med ett frågetecken i mitten.

Syftet med Explore

Att vidga barnens och elevernas vyer och ge dem inspiration från omvärldens samtalsämnen och möjligheter. Låta upplevelserna i lärandet ge nya perspektiv och kunskaper även utanför klassrummet.
Ikon i form av en måltavla.

Målet med Explore

Att fördjupa barnens och elevernas förståelse och kunskaper inom aktuella framtidsfrågor. Andra mål är att skapa ett utbyte mellan klasser och skolor vad gäller resultatet av vad de utforskat.
Ikon i form av en fyrklöver.

Kompetenser i fokus

Inom Explore utvecklar barnen och eleverna kompetenser inom matematik, natur, teknik och förståelse för framtidsfrågor. De lär sig också att utveckla innovativa lösningar på verkliga utmaningar.
Två elever i högstadiet undersöker en växt tillsammans

Koppling mellan skola och näringsliv

På Innovitaskolan möts barn och elever, lärare, ledare och experter från olika vetenskaper för att utforska, problematisera och innovera kring relevanta och högaktuella områden. Innovitaskolan samarbetar med RISE, ett statligt forskningsinstitut som samverkar med företag, akademi och offentlig sektor och bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle.

En gång per år väljer eleverna ut ett aktuellt framtidstema som de utforskar, testar och utvecklar genom studiebesök, föreläsningar och laborationer. Beroende på temat för året så riggar vi lokalerna med det som behövs, exempelvis 3D skrivare.

Arbetet i årets framtidstema utformas med hjälp av Innovitaskolans Advisory board, bestående av forskare och företagsledare. Exempel på teman kan vara välmående i en digital tid, hydroponisk odling eller extended reality (XR).