×
 

Innovita Skills

Världen är idag mer globaliserad än någonsin, vilket också innebär att förändringar sker snabbare än innan. Barn och elever behöver kompetenser för att kunna navigera i en ständigt föränderlig framtid.

För varje framtid

Innovitaskolan är en för- och grundskola skapad för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar att leva och verka i en föränderlig framtid. Vi har valt att kalla dessa kompetenser för Innovita Skills.

Elevreporter Miranda undersöker

Följ med vår elevreporter Miranda då hon besöker Innovitaskolan för att ta reda på vad vi menar med Innovita Skills och vad det innebär för eleverna.
Tre lekfulla barn som springer i en skogsmiljö

Grunden till Innovita Skills

Innovita Skills tar avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser som är framtagna för att främja ett livslångt lärande och som ska ge barn och elever rätt förutsättningar i en global och föränderlig värld. Dessa nyckelkompetenser har vi satt vår egen prägel på och implementerat i utbildningen – vi ser dem som nycklar till barn och elevers utveckling.

Genom Innovita Skills kombinerar vi höga ämneskunskaper med ett verklighetsnära, upplevelsebaserat och utforskande arbetssätt. Tack vare variationen i undervisningen blir den mer meningsfull och vi väcker barnens och elevernas lust att lära.

Innovita Skills i praktiken

Innovita Skills genomsyrar vår utbildning dagligen men har även koncentrerats till tre fokusområden som våra barn och elever får ta del av på Innovitaskolan. Explore, Innovate och Balance kommer förbereda barn och elever inför framtiden, oavsett hur den kommer se ut.