Säg hej till rektor Carola

"Alla underbara elever som jag dagligen har kontakt med på olika sätt" är enligt Carola det allra bästa med att jobba som rektor. Hon har jobbat inom skola och omsorg sedan 1983 och bestämde sig för att bli rektor för att få helhetsansvaret över verksamheten och kunna påverka hela skolans verksamhet.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

När en elev lyckas med någonting som kan ha varit svårt.

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

Hela skolan jobbar extra mycket med värdegrundsfrågor. Pedagogerna arbetar med att stärka varje individ i sin kunskapsinlärning.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Närvarande och engagerade lärare är otroligt viktigt. Men också en trygg skolgång eftersom det skapar en trygg elev som vet var hen ska hitta kunskap. Det hoppas jag att de elever tar med sig då det går ut skolan.

Avslutningsvis, hur skulle du beskriva Innovitaskolan Enskede?

En liten skola där alla elever känner varandra. Skolan arbetar extra mycket med värdegrundsarbete för att skapa trygga elever och miljöer. Här blir alla elever uppmärksammade. Jag tror att eleverna ser vår skola som en bra och trygg skola där man får vara den man är.