×
 

Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Du är alltid välkommen att ta direktkontakt med oss så hjälper vi dig med frågor och funderingar. Du kan också kika i listan nedan, där har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Hoppas att du hittar vad du söker!

Vanliga frågor

 • Ja, vi följer läroplanen.

 • Genom att sätta benämningarna på de pedagogiska koncepten som namn med versal blir det lättare att arbeta med flera sammanhängande områden och nyckelkompetenser inom respektive koncept. Istället för att endast jobba med t.ex utforskande som ett koncept kan Explore täcka ett större område och fler nyckelkompetenser, allt från att eleverna får testa ny digital teknik till att de får utveckla sina kompetenser inom matematik och natur samt få en förståelse för framtidsfrågor.

 • Våra pedagogiska koncept, Innovita Skills, tar avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser som är framtagna för att främja ett livslångt lärande och som ska ge barn och elever rätt förutsättningar i en global och föränderlig värld. Vi har valt att namnge våra pedagogiska koncept på engelska då det knyter an till EU:s nyckelkompetens; kommunicera på främmande språk. Innovitaskolan är en skola för framtiden och eftersom det engelska språket får ta en allt större plats i det svenska samhället vill vi vara en del av utvecklingen.

 • Nej, det kostar inget.

 • Se aktuella tider för öppet hus i menyn under Besök oss.

 • Det kan variera men vanligast är att barn går i förskolan från 1 års ålder tills de är 5 år.

 • Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss på Innovitaskolan! Här hittar du alla våra lediga tjänster.

Om skolan

 • Maten lagas av Eatery.

 • Förskola–årskurs 6.

 • Ca 370 elever går på grundskolan och ca 140 barn på förskolan.

 • I förskoleklass–årskurs 2 har eleverna tillgång till Ipads (1 Ipad på 2 elever). I årskurs 3-6 har eleverna tillgång till varsin Chromebook.

Kösystem

 • Om du inte får plats till önskad årskurs flyttas köplatsen årligen upp till aktuell årskurs, tills du själv väljer att kliva ur kön.

 • Vi tar först emot barn från vår förskola och barn med syskonförtur. Därefter tar vi emot ansökande efter antal ködagar, det barn som då stått i kö längst i varje åldersgrupp erbjuds plats först. Ködagarna börjar räknas från den dag du gör en köanmälan till oss.

 • Ja, barn som har syskon som går på skolan under ansökningen har förtur och kan börja på skolan i mån av plats.

 • Vi tar emot barn till vår förskola under hela året beroende på antal lediga platser. Vanligtvis tar vi emot nya elever till grundskolan vid skolstart i augusti men ibland tar vi även in elever under pågående termin, helst i samband med lov.

 • Ja, skolan går efter en rak tidskö efter resterande intagningskriterium. Vi räknar då efter ansökningsdatum där den elev som står i kö längst i varje åldersgrupp erbjuds plats först inom kriteriet Anmälningsdatum.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön.

 • Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta oss för mer information.

 • Har du gjort en ansökan till skolan har ditt barn fått en plats i kön. Blir ni erbjuden en plats kommer ni att bli kontaktade och måste tacka ja inom en viss tid.

Till dig med barn på skolan

 • Kontakta administratören för att få en utskrivningsblankett.

 • Kontakta administratören för vidare information.

 • Ledighetsansökan hittar du i SchoolSoft.

 • Du hittar matsedeln på SchoolSoft.

 • Kontakta administratören på skolan. Du hittar kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Kontakt

 • Här kan du hitta en lista över skolans personal.

 • Karlavägen 121, 115 26 Stockholm.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.