×
 

Hoppa till innehållet

Grundskola på Innovitaskolan Banérporten

Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer i en föränderlig värld.

Förskoleklass till årskurs 6

På vår grundskola går elever i förskoleklass till årskurs 6. I våra lägre årskurser undervisas barnen i halvklass större delen av dagen. På det sättet får eleverna större uppmärksamhet och mer egen tid tillsammans med läraren, vilket ger goda förutsättningar för läs- och skrivinlärningen.

I årskurs 4–6 får eleverna förutsättningar för att utveckla ett större ansvar för sina egna studier. Vi har ett nära samarbete mellan klasserna, bland annat i form av gemensamma temaveckor och utflyktsdagar. Från årskurs 3 till årskurs 4 omfördelar vi eleverna i två nya klasser. Detta gör vi för att främja studiero, ge eleverna förutsättningar att skapa nya kontakter och ge dem möjlighet att hitta nya roller i gruppen. En förutsättning för lärande är att alla ska vara trygga och känna delaktighet.

Inspiration från flera pedagogiska modeller

Vårt mål är att eleverna ska komma väl förberedda till högstadiet, med goda ämneskunskaper, god studieteknik och en hög social kompetens. På Innovitaskolan Banérporten använder vi ett varierat arbetssätt där idéer och inspiration hämtas från olika pedagogiska modeller. Den gemensamma utgångspunkten är att vi vill stimulera lusten och glädjen i lärandet. Vi är övertygade om att lärandet till stor del sker i samspel och kommunikation med andra.

För varje framtid

Vi lever i en värld som rör sig allt snabbare. Vi möts ständigt av nya utmaningar, men också möjligheter. Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer som kan kommunicera fritt och röra sig obehindrat i det nya digitala landskapet. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever rätt förutsättningar i en föränderlig värld.

Moderna verktyg och metoder

Som komplement till den traditionella undervisningen får våra barn och elever tillgång till moderna verktyg och metoder. Det innebär användning av digitala hjälpmedel såväl som att vi går utanför skolans väggar. Vi provar nytt, utvärderar och delar vår kunskap med varandra.

Framtidens kompetenser

Barnen och eleverna får rätt förutsättningar att lyckas tack vare skolans fokus på framtidens kompetenser. Vi stärker deras praktiska och teoretiska kompetens genom att arbeta med problemlösning, ledarskap, nätverkande, entreprenörskap, kommunikation samt hälsa och välbefinnande. Områden som blir allt viktigare.

Engagera varje elev

Genom att skapa intresse för hur kunskapen används engagerar vi varje elev. Att göra undervisningen spännande och engagerande är viktigt enligt modern forskning. Det är också nyckeln till motivation och framgång. Framtiden är spännande och det ska vår undervisning också vara. För alla.

Elev på Innovitaskolan sitter vid sin bänk i klassrummet.

Ställ ditt barn i kö till grundskolan

Vad roligt att du vill ställa ditt barn i kö till vår grundskola.
Klicka på knappen nedan för att komma till köanmälan.