×
 

Hoppa till innehållet

Fritids på Innovitaskolan Banérporten

Här får barn och elever utforska och växa genom ett verklighetsbaserat lärande, även utanför skolbänken.

Ett fritids med aktiviteter för alla

Vi tar emot barn till fritids från förskoleklass till årskurs 3. För elever mellan årskurs 4–6 har vi en fritidsklubb. Vi har en rad olika aktiviteter på vårt fritids såsom rörelse, idrott, natur, skapande, drama, musik och lek. Personalen leder aktiviteterna i rymliga och välplanerade lokaler på Gyllenstiernsgatan på Östermalm.

Individanpassat heldagslärande

Vi erbjuder barnen ett flertal aktiviteter med det lokala föreningslivet. Detta ger oss möjlighet att forma en verksamhet som utgår från barnens individuella behov. Vi ser att det gynnar både barn och vårdnadshavare att eleverna i så stor utsträckning som möjligt kan utöva sina fritidssysselsättningar på tidig eftermiddag istället för på kvällstid.

Elev i förskoleklass leker utomhus med en grupp elever i bakgrunden

Aktiviter att minnas med glädje

Vi har en fritidsklubb för eleverna i årskurs 4–6 med basverksamhet och fortsatt möjlighet att delta i föreningsaktiviteter. Målet är att alla barn ska lämna vårt fritidshem som trygga, lärande och självständiga individer med nyvunna fritidsintressen, och minnas sitt fritidshem med glädje.

Verklighetsbaserat lärande

Vårt fritids är platsen där ny kunskap kommer till liv genom upplevelsebaserade, lustfyllda och utmanande aktiviteter. Hos oss får eleverna ta del av ämnesövergripande temaarbeten tillsammans med organisationer och föreningar.

Genom att arbeta praktiskt skapas meningsfulla sammanhang där eleverna har inflytande över sin fritidstid. Här uppmuntrar vi våra elever att förverkliga sina idéer.

Organiserad rastverksamhet

3 tips på hur man bör agera kring rastverksamheten

 1. Siffran 1.

  Visa intresse och nyfikenhet

  Som vårdnadshavare kan du ställa frågor till ditt barn kring hela skoldagen. Uttryck intresse och nyfikenhet för rast och fritidsverksamheten. Det stärker barnets bild av en balanserad skoldag och att fysiska, psykiska och sociala hälsan värderas lika.

 2. Siffran 2.

  Kläder efter väder

  Kläder som är anpassade efter vädret och som tål att lekas i bidrar till ditt barns välbefinnande och möjliggör utveckling. Att enkelt kunna få på sig rätt kläder som tål vädret bidrar till att barnet kommer ut på rasten. Det skapar mer tid för lek och rörelse och mindre tid för trängsel i kapprum.

 3. Siffran 3.

  Samverka med personalen

  Genom att dela med dig av din bild och ditt barns upplevelser av rast- och fritidsverksamheten bidrar du till att pedagogerna får en samlad bild av barnet och dess upplevelser. Det ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande!

Elev i mellanstadiet som målar på fritids.

Nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft

Med avstamp i EU:s åtta nyckelkompetenser låter våra fritids nyfikenhet, kreativitet och innovationskraft ta plats. Våra digitala verktyg och internationella perspektiv bidrar till att utmana eleverna att tänka nytt, samarbeta och lösa problem.

Med ett helhetsperspektiv kring individen tar vi aktivitet och rörelseglädje på stort allvar. Att utveckla förståelse för balansen mellan aktivitet och vila är en förutsättning för att lyckas i en föränderlig värld. Ett aktivt liv ökar både koncentrationsförmågan och det psykiska välbefinnandet.

Ett lärande för livet

På vårt fritids skapas lärande för livet bortom skolbänken. Här har eleverna en trygg plats där vi förbereder dem inför en föränderlig framtid!

Har du frågor om vårt fritids?

Kontakta gärna oss ifall du har frågor eller vill ha hjälp att söka till vårt fritids.