×
 

Hoppa till innehållet

Om Innovitaskolan Banérporten

Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går barn och elever från förskola till årskurs 6.

Här får trygghet, glädje och utveckling ta plats

Vår skola präglas av ledorden: trygghet, glädje och utveckling. Vi jobbar aktivt med mjuka värden vilket ger goda förutsättningar för lärande och utveckling.

Vår skolas historia

Innovitaskolan Banérporten är en väletablerad skola på Östermalm i Stockholm sedan många år. Här är det nära till Gärdet, Djurgården och många av stadens museer. Vår verksamhet startade redan 1992, då som enskild fritidshemsverksamhet. 1997 utökade vi verksamheten med förskolan och 2002 startade skolverksamheten för förskoleklass till årskurs 6.

Om oss som jobbar här

Vi arbetar utifrån inställningen att barnen är allas barn. De gemensamma aktiviteter vi bedriver ger utrymme för individuell och gemensam planering. Vår personal är mycket engagerad och bedriver inspirerande undervisning med varierade arbetssätt, med en stor nypa lek och glädje. För att kunna bedriva en väl fungerande skola ges tid för planering, reflektion och utvärdering i personalgruppen. Vi har två förskollärare i varje förskoleklass och en klasslärare för varje klass i årskurs 1-6.

Våra lokaler

Våra lokaler är belägna i kvarteren runt Gustav Adolfsparken på Östermalm i Stockholm. Lokalerna är anpassade för varje verksamhets ändamål, och närheten till de vackra parkerna runt omkring ger fantastiska möjligheter för barn i alla åldrar. Vi hyr lokaler för hem- och konsumentkunskap i närliggande Gärdesskolan, samt Gärdeshallen för idrottslektioner.

Förskolebarn äter mellanmål ute i naturen.
Tre elever på Innovitaskolan jobbar med en läsplatta.

Samarbeten på skolan

Vi kombinerar höga ämneskunskaper med samarbeten inom närings- och föreningslivet. Barnen och eleverna får jobba i projekt kopplade till bland annat Generation Pep, som tillsammans med oss som skola ser till att hälsa och rörelse är en naturlig del av skoldagen. Vi samarbetar även med RISE vilket innebär att eleverna får möta experter från olika vetenskaper.

Vårt mål är att både elever och vårdnadshavare ska känna delaktighet och engagemang, genom ledorden trygghet, glädje och utveckling försöker vi uppnå detta.

På vår skola eftersträvar vi en samverkan med dig som förälder. Förutom att vi gärna ser en nära kommunikation varje dag finns också olika föräldraforum. I klasserna och barngrupperna utses föräldrarepresentanter som ingår i ett föräldraråd som träffas varje termin för att diskutera frågor tillsammans med skolans personal och ledning. Föräldramöten och utvecklingssamtal hålls varje termin. Du som förälder är alltid välkommen med synpunkter.

Ökad rörelse på skolan

På vår skola skapar vi möjlighet för ökad aktivitet och trivsel på rasterna. Vi har styrda rastaktiviteter och rastvärdar som finns tillgängliga för eleverna. Aktiviteterna kan vara allt från kullekar och utebandy till att kasta prick m.m. Dessa aktiviteter styrs upp av personalen varje dag och eleverna får möjlighet att vara med när de vill. 

Syftet med organiserad rastverksamhet är att bygga goda vänskapsrelationer och främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt samt förebygga konflikter och mobbning. Genom organiserad rastverksamhet ökar vi också tryggheten och gemenskapen för eleverna.

Två elever åker rutschkana tillsammans.

Ställ ditt barn i kö till oss

Vad roligt att du är intresserad av vår skola! Ställ ditt barn i kö redan idag då vi antar efter anmälningsdatum.

Innovita skills

 • Explore

  Hos oss får barn och elever utforska, testa och utveckla sina kunskaper inom utvalda framtidsteman. Arbetet kan ske i skolans labb eller på ett studiebesök utanför skolans väggar.

  En förskoleelev och en elev på lågstadiet utforska med lupp i skogen.
 • Innovate

  Syftar till att odla ett entreprenörskap som ger eleverna mod och kunskap att planera, genomföra och utvärdera projekt på egen hand och tillsammans med andra.

  Två högstadieelever presenterar och skriver på en tavla i en ljus klassrumsmiljö.
 • Balance

  En god mental och fysisk kondition ökar inlärnings- och prestationsförmågan. Vi lär våra barn och elever vikten av en balanserad vardag med kost, rörelse och avslappning.

  Tre elever på Innovitaskolan gör yoga.

Kvalitetsrapport

Varje läsår publicerar vi en kvalitetsrapport för skolan. Den kan du ladda ner här.