Vakans

Vi har för närvarande en vakans i vardera årskurs 2 och 5. Kontakta banerporten@innovitaskolan.se alt 08-50531122 vid intresse.

Förskolebarn äter mellanmål ute i naturen.