Möt Caroline Andersson: Från klassrum till ledningsgrupp

Caroline Andersson, ny verksamhetsutvecklare på Innovitaskolan, delar med sig av sin passion för utbildning och berättar hur hon strävar efter att forma en skola som möter framtidens behov. Med bred erfarenhet inom skolans värld och en vilja att pröva nya vägar, tar hon nu plats i ledningsgruppen för att aktivt främja utvecklingen på skolorna!

Porträttbild på Caroline Andersson.

Hej Caroline! Varmt välkommen till Innovitaskolan. Berätta gärna lite om dig själv!

- Jag heter Caroline Andersson och bor för närvarande i Linköping, men har också haft lyxen att kalla Malmö, Stockholm och Täby för mina hem.

Vilken bakgrund har du inom skolans värld?

- Jag har varit idrotts- och engelsklärare i elva år, rektor i femton år och de senaste tre åren har jag varit verksamhetschef. Jag har bred erfarenhet inom utbildningssektorn och har arbetat med elever från förskoleklass till gymnasiet, på skolor av olika storlek och både i landsbygds- och stadsmiljöer. Jag har även arbetat på socioekonomiskt utsatta skolor såväl som socioekonomiskt starka skolor. Min vidareutbildning inkluderar systematiskt kvalitetsarbete och förändringsledning. En härlig och bred bakgrund inom skolans värld!

Vad gör du som verksamhetsutvecklare för Innovitaskolan?

- Mitt arbete som verksamhetsutvecklare inkluderar att stödja verksamhetsutveckling på skolorna och processleda olika kvalitetshöjande insatser. Jag är en del av ledningsgruppen och arbetar aktivt för att främja utvecklingen på alla våra skolor.

Vad vill du utveckla inom skolan?

- Tillsammans med mina medarbetare strävar jag efter att utveckla skolan för framtidens behov. Det innebär bland annat att inte alltid välja de enkla och redan beprövade vägarna, utan att våga pröva nya arbetssätt, anpassade efter dagens behov. Jag tror att våga pröva nya vägar och arbetssätt är avgörande för att skapa de bästa resultaten.

Hur ser du på digitalisering inom utbildning?

- Digitalisering för mig är en möjlighet att förenkla, effektivisera och förbättra. I skolan kan digitala verktyg och arbetssätt främja lärande, men lärarens adekvata kompetens är avgörande. Jag tror att det handlar om att göra både och och inte antingen eller. Det handlar om att variera undervisningen för att nå bästa möjliga resultat.

Slutligen, varför sökte du dig till Innovitaskolan?

- Jag sökte mig till en verksamhet som aktivt strävar efter att förbättra och utveckla utbildningen för eleverna. Genom Innovita Skills och dess fokus på framtida kompetenser tar vi ansvar för att skapa en skola som möter framtidens behov. Det är otroligt inspirerande och jag är mycket stolt över att få vara en del av detta arbete!

Varmt välkommen till oss Caroline!