Innovitaskolans första Generation Pep Skola

Innovitaskolan Söderby är först ut att bli certifierad Generation Pep Skola vilket innebär att fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor genomsyrar hela skolan.

Att vara en certifierad Generation Pep Skola innebär att man har lyckats skapa en miljö på skolan som uppmanar till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Innovitaskolan Söderby har lyckats arbeta systematiskt med sitt hälsoarbete och gått igenom Generation Pep Skolas certifieringsprocess. Vilket är att stort bevis på att hela skolan lyckats inom de sex områdena:

– Aktiva raster
– Fysisk aktivitet som en naturlig del i undervisningen
– Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen
– Skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg
– Näringsriktig mat i skolan
– Trivsamma skolmåltider

Två pedagoger på Innovitaskolan Söderby står utomhus och håller armarna om varandra.

Rektorn berättar

– Vi tar ett stort ansvar för elevernas välmående och att få bli en certifierad Pep Skola visar att vi är på rätt väg. Vi vill minska segregationen och vår skola har ett stort kompensatoriskt uppdrag för våra elevers framtid och hälsa. Vi ser också att rörelse ger ökade studieresultat. Att få denna utmärkelse betyder väldigt mycket för oss och för våra elever, säger Innovitaskolan Söderbys rektor Josephine Wallenberg.

  • Glädjande att hälsa blivit en del av Innovitaskolan Söderbys systematiska kvalitetsarbete och att vi redan ser resultat.

    Sandra Richter Skolchef på Innovitaskolan