Skolval 2022

I år är det valår och till hösten är det dags för alla över 18 att göra ett val till riksdagen. Men även elever som går i årskurs 7–9 eller på gymnasiet har möjlighet att prova på hur det är att rösta – i Skolval 2022.

Testa på demokratiska processer

Vi på Innovitaskolan uppmuntrar alla elever som kan att rösta i Skolvalet. Det är ett bra sätt att själv testa på hur en röstning kan gå till och att få kunskap om demokratins processer. Det är även ett bra tillfälle att diskutera aktuella frågor kopplat till källkritik.