Säg hej till vår nya skolchef!

Mi Åberg Anell, skolchef på Innovitaskolan tillsammans med Sandra Richter och Cristine Lysell, har jobbat som skolledare sedan hon var 25 år. “Jag brinner för alla barns rätt till utbildning och lika värde.”

Skolchef Mi Anell.

Hej, vill du berätta lite om dig själv?

- Jag har tre barn tillsammans med min livskamrat Per. För oss är det viktigt att våra barn får välja och göra det de tycker om. Så vi ägnar oss mycket åt coachning och tävling inom sport. I familjen finns också en hund och en häst. Jag själv tillbringar gärna tid för återhämtning med terrängträning i skogen. 

- Yrkesmässigt drivs jag av arbeten där jag kan testa mina gränser och se hur långt jag kommer tillsammans med andra i min yrkesroll. Det är viktigt med “tillsammansarbeten” för mig och att man inte slutar att anstränga sig.

Hur ser din bakgrund inom skolans värld ut?

- I grunden är jag matematik- och NO-lärare från årskurs fyra till trean på gymnasiet. Jag började jobba som lärare och fick min första ledarroll inom skolan som 25-åring. Jag brinner för alla barns rätt till utbildning och lika värde.

- Elevhälsan är ett område där jag alltid har försökt hålla mig uppdaterad och extra skicklig inom, för det är också där vi når fram och kan hitta vägar för barn och familjer som har det lite tuffare.

- Jag har också varit med och startat upp två friskolor och jobbat inom Stockholm stad under nio år. I augusti 2023 har jag jobbat inom AcadeMedia i tio år. Här har jag haft en verksamhetsurvecklarroll under de senaste fyra åren. Jag försöker hitta vad barnen och eleverna behöver och sedan coacha rektorn dit för att bemöta det. 

Vad innebär det att vara skolchef? 

- Det är en chans att få stötta rektorer och få dem att infria sina drömmar, att hjälpa dem skapa den bästa möjliga skolan utifrån de förutsättningar som finns just där. Det innebär också att man har en varm hand i ryggen på rektorn så att de känner stöd, att man hela tiden finns där för att leda rätt.

- Jag vill skapa de bästa förutsättningarna för våra rektorer för då kan de i sin tur skapa de bästa förutsättningarna för våra pedagoger som ger de bästa förutsättningarna för våra barn och elever. 

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång? 

- En likvärdig skola! Det ska inte spela någon roll vad du har för bakgrund eller vad du har för föräldrar, vi ska ge alla en möjlighet. Jag brinner nästan mer för de som behöver skolan som mest, för de andra klarar sig ändå bra då de oftast har föräldrar som hjälper dem. Det är viktigt att vår skola är likvärdig och att alla får ta del av den.

- Det som är viktigast i svensk skola idag är att vi utbildar goda samhällsmedborgare som sedan blir starka vuxna som vågar stå upp för sina värderingar. Det finns många negativa krafter i samhället just nu och då måste man kunna stå upp och säga ifrån. Det hoppas jag att vi kan ge våra elever verktygen för att våga göra och att Innovitaskolan kan bli ledande inom detta. 

Vad vill du utveckla inom skolan?

- Förståelsen hos alla som jobbar med unga, att måendet hänger ihop med prestationen. Den psykiska ohälsan ökar bland våra unga och om de ska kunna bli stabila samhällsmedborgare tror jag att vi måste lyssna, göra dem trygga och öka deras välmående. Vi behöver se samhället utifrån deras perspektiv och försöka förstå vilken oro de har, för att sedan kunna hjälpa dem.

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför ett skolval?

- Gå på öppet hus. Lyssna på vad som sägs mellan raderna, observera vilken kultur som finns på skolan och hur rektor bemöter sina pedagoger. Det är väldigt viktigt hur rektorn leder sin personal och bemöter andra, både vuxna och barn. Gå efter din magkänsla.

- Sen ska man inte bli orolig om man inte kommer in på just den skola som man hade velat. Det viktigaste är att man som vårdnadshavare lyssnar och är en god förälder så kommer det lösa sig oavsett. 

Vad vill du att eleverna ska ha med sig när de går ut Innovitaskolan?

- En tilltro till sig själva, att de kan förändra och att de alltid står starka i de demokratiska värderingarna och har förståelse för allas lika värde. Att de aldrig ska ge sig bara för att vägen inte är spikrak. Det finns många sätt att ta sig dit man vill, bara man lyssnar på sin inre kompass gällande vad som är rätt och fel.