Workshoppa med Innovitaskolan på Kistamässan!

Under SETT kommer Innovitaskolan, tillsammans med RISE, utforska hur du kan använda innovation som verktyg i klassrummet eller för att förnya din verksamhet inom undervisning.

SETT – innovativt och livslångt lärande

Den 18-20 april anordnas SETT på Kistamässan med fokus på innovativt och livslångt lärande. Innovitaskolan kommer självklart vara en del av detta i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE. Under mässan lyfts de krav som ställs på skolledare, lärare och elever som följd av ny teknik och omvärldens snabba förändringstakt. Här kan du läsa mer om mässan i stort.

Innovitaskolan på SETT

I samarbete med RISE kommer Innovitaskolan delta på Kistamässan under SETT den 19e april. Här samlar vi innovationsexperter från RISE, konceptledare med expertis inom Innovita Skills och medarbetare från skolorna. Tillsammans kommer de diskutera vad eleverna än så länge har fått göra inom samarbetet och vilka effekter detta har fått på våra skolor. Här kan du läsa mer om vårt deltagande på SETT

Vårt samarbete med RISE

Innovitaskolan har ett pågående samarbetsprojektet med RISE som syftar till att utforska och utveckla ett innovativt arbetssätt inom våra för- och grundskolor.  Tack vare samarbetet får vi en ökad förmåga till innovation och förnyelse samt stärker vårt arbete inom Innovita Skills där våra barn och elever rustas med kompetenser som är viktiga i framtiden. Här kan du läsa mer om vårt samarbete med forskningsinstitutet RISE.