Innovitaskolan satsar på ökad trygghet på nätet

Samtliga skolor inom Innovitaskolan utökar samarbetet med Caroline Engvall, journalist och författare specialiserad på sexualbrott på nätet och det brottsförebyggande utbildningsprogrammet Safe selfie academy. Eleverna får kunskap och verktyg för att motverka risken att utsättas för brott på nätet – men också för att inte utsätta andra.

Caroline Engvall.

Ny läroplan med fokus på elevens hälsa

Under hösten 2022 ändrades läroplanen i kunskapsområdet som tidigare kallats ”sex och samlevnad”. Det nya namnet är ”sexualitet, samtycke och relationer” och ändringarna gäller för alla skolformer. Syftet med den nya formuleringen är att flytta fokus till elevernas hälsa och välbefinnande och stärka elevernas förmåga att göra medvetna och självständiga val. 

– Vi har tidigare samarbetat med Safe selfie academy för att trygga våra elevers närvaro på nätet och nu tar vi det förebyggande arbetet ett steg längre. Läroplanen har uppdaterats och med vetskapen att många av våra elever känner sig utsatta på nätet tar vi hjälp av Caroline Engvall som är expert inom området, säger Jessica Mozakka, utbildningsdirektör för Innovitaskolan och Pops Academy.

Safe selfie academy utbildar elever och  skolpersonal

Safe selfie academy grundades av Caroline Engvall, författare och journalist specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Organisationen utbildar skolpersonal samt mellan- och högstadieelever för att motverka riskerna för unga på nätet. Under våren 2022 fick alla barn i årskurs två och tre på skolorna Caroline Engvalls bok "Noelias hemlighet". Boken gör barnen medvetna om grooming samt underlättar för vuxna att starta samtal med sina barn om livet på nätet.

– Sexualbrott på nätet är ett eskalerande samhällsproblem som kan få långtgående konsekvenser för barn och ungas psykiska hälsa. Att både elever, föräldrar och nyckelpersoner inom grundskolorna får brottsförebyggande utbildning gör skillnad för barn och unga. Här ligger AcadeMedia och skolorna inom Innovitaskolan och Pops Academy i framkant.

Säger Caroline Engvall.

I början av året presenterades det tvååriga samarbetet med Safe selfie academy för skolornas rektorer. Minst en representant från varje skola blir ansvarig för att vidareutbilda kollegor och elever med stöttning av Safe selfie academy. Representanterna kan vara biträdande rektor, kurator, socialpedagog eller annan befattning. I slutet på april hålls en digital utbildning för alla elevhälsoteam, därefter deltar representanterna i en tvådagarsutbildning i Göteborg eller Stockholm.

– Vi är medvetna om att behovet ser olika ut på olika skolor och vi kommer därför anpassa utbildningen. Andra året kommer att utformas utifrån de behov som finns, det kan vara att ge nyckelpersonerna ytterligare utbildning eller att representanter från Safe selfie academy besöker utvalda skolor, säger Jessica Mozakka. 

Positiv återkoppling från föräldrar 

Innovitaskolan satsar också på att utbilda och uppmärksamma vårdnadshavare genom digitala föreläsningar. På skolornas hemsidor finns föreläsningar om hur barn påverkas av digitala medier och om barns utsatthet på internet och i sociala medier. Utbildningarna är tillgängliga för alla som är intresserade och finns på sidan https://innovitaskolan.se/foraldrautbildning/.

– Våra rektorer har redan fått mycket positiv återkoppling från vårdnadshavare för böckerna om "Nollan och nätet" som vi delade ut i våras och för de digitala föreläsningarna som finns på våra hemsidor. Därför vet vi att detta är en viktig och angelägen satsning, säger Jessica Mozakka.