Vad kommer bli vårt nästa framtidstema?

Nu är det dags för alla Innovitaskolans elever att rösta fram det kommande framtidstemat, det tema som de kommer få jobba med under Explore Lab och Innovate Challenge läsåret 2023/2024.

De 3 teman eleverna kan rösta mellan är:

TeknikEtik

Inom detta tema får eleverna lära sig om vår tids snabba teknikutveckling som skapar både goda förutsättningar men som också kan skapa skillnader och ojämlikheter. Etiska dilemman, möjligheter och svårigheter med olika typer av avancerad AI-teknik.Begrepp som eleverna kommer beröra är bland annat: Ansiktsigenkänning, AI (artificiell intelligens), förarlös bil, filterbubbla, algoritmer och tekniketik (etisk kompass).

Designa för hållbarhet

I detta tema ligger fokus på planetens resurser och att designa hållbart och alternativt. Det kan till exempel handla om val av råvaror och material. Vad kan vi bygga med, bära för kläder och äta för att hushålla med jordens resurser. Inom detta tema kommer eleverna få jobba med begrepp som: design, hållbarhet, fossila bränslen, innovationer, ändliga resurser, alternativa material och vanor. 

Från duva till drönare

Det tredje temat handlar om transport och kommunikation. Hur kan vi i framtiden flytta oss själva och saker så att det sliter mindre på planeten? Hur kan vi skapa energisnåla transportmedel och kommunikationsvägar för varor och människor? Begrepp som berörs inom temat är bland annat: Drönare, transportera, VR-glasögon, hållbarhet, resurser och energisnål.