Elever prisas av Nobel Prize Museum

Stort grattis till eleverna på Innovitaskolan Nyköping!
Nobel Prize Museum

Stort grattis till eleverna på Innovitaskolan Nyköping som prisas av Nobel Prize Museum för sin vetenskapliga rapport i form av en affisch. 

"Läkemedelsjakten" var årets tema och eleverna fick rapportera om vilka spår av läkemedel som forskare hade hittat i vatten.