Träffa Malin Angberg - medlem i Innovitaskolan Advisory Board

Malin Angberg är bland annat legitimerad psykolog och chef för affärsområdet Pedagogik & Utveckling på Psykologpartners. Hon har alltid engagerat sig i skolutveckling och i denna intervju berättar hon mer om vilka kompetenser hon tror kommer vara extra viktiga i framtiden.

Porträttbild av Malin Angberg.

Vill du berätta kort om dig själv?

- Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, lärare, handledare i KBT och chef för affärsområdet Pedagogik & Utveckling på Psykologpartners. Skolutveckling har alltid varit en viktig fråga för mig och jag har under hela mitt yrkesliv arbetat för att skapa skolmiljöer där det finns förutsättningar för alla elever att utvecklas och växa. 

- Som psykolog jobbar jag med utbildning, handledning och implementering av metod i skolan men också  i andra verksamheter som möter barn och unga.

Vad du vill bidra med i Innovitaskolan Advisory Board?

- Jag hoppas kunna bidra med mitt perspektiv som psykolog och den erfarenhet jag har från många år inom skolan men också kopplat till arbete med att skapa förutsättningar för god psykisk hälsa och färdigheter som våra elever behöver för att utvecklas och växa upp med god livskvalitet.

Vilka kompetenser anser du att våra elever behöver i framtiden?

- I ett samhälle som ständigt förändras behöver våra elever förmågor som hjälper dem att förhålla sig till sin omgivning, att anpassa sig men också att relatera och interagera med andra. 

- God självkännedom, en social medvetenhet och förmåga att bygga och utveckla relationer till andra är några av de färdigheter och kompetenser som kan vara viktiga. Här ingår också förmågor som att inte ge upp vid motgångar, att kunna kommunicera och samverka med andra, att se olika perspektiv och att vara innovativ och kreativ. Kan vi utveckla kompetenser inom de här områdena så är jag säker på att vi hjälper våra elever till färdigheter som de kommer ha nytta av, såväl i arbetslivet som i livet i stort.

Vad är Innovitaskolan Advisory Board?

På Innovitaskolan vill vi ständigt utvecklas. Därför har vi ett kreativt team, kallat Innovitaskolan Advisory Board, till vår hjälp. Medlemmarna i detta team är specialister inom olika fält utanför skolans värld och experter på just sitt område. Tillsammans med våra skolchefer jobbar de för att Innovitaskolan ständigt ska vara i framkant och utveckla sin verksamhet för att vi ska kunna utbilda våra barn och elever för varje framtid.