Innovation

Hur skapar vi förutsättningar för innovation i för- och grundskolan? Hör mer om Innovitaskolans arbete i podden Livslångt innovationsspecial!

Förmågan att utforska och skapa nytt är viktiga kompetenser för framtiden. Det har vi inom Innovitaskolan tagit fasta på när vi tillsammans med våra rektorer utvecklat vår nya utbildningsprofil. Målsättningen med utbildningskonceptet är att stärka både lärares och elevers innovationsförmåga. 

Innovitaskolans utbildningsdirektör Jessica Mozakka samtalar i podden Livslångt innovationsspecial med Lotta Fransson från det statliga forskningsinstitutet RISE om deras samarbete för att utveckla koncepten Explore och Innovate på Innovitaskolorna runt om i Sverige.

Personporträtt på Jessica Mozakka, utbildningsdirektör på Innovitaskolan.