Lars Lingman - ny medlem i Innovitaskolan Advisory Board

Lars Lingman hejar på alla som vill driva förändring och utveckling! I denna intervju berättar han mer om vad han vill bidra med i Innovitaskolan Advisory Board.

Porträttbild av Lars Lingman.

Vill du berätta kort om dig själv?

- Jag älskar ny teknik men framför allt att göra nytta genom innovativt användande av teknik – nytt som gör nytta! Just nu är jag VD på företaget Live Arena Sports där vi sysslar med automatiserad livestreaming av sport med AI kameror. Superkul! Tidigare har jag varit skolledare men även arbetat på Skolverket och RISE med ledarskap, digitalisering och innovation.

Vad du vill bidra med i Innovitaskolan Advisory Board?

- Jag är ganska bra på att tänka positivt om nya saker och nya idéer. Därför brukar jag kunna bidra med att heja på de som vill skapa förändring och utveckling. Tror det är en bra egenskap när man sitter i Innovitaskolan Advisory Board!

Vilka kompetenser anser du att våra elever behöver i framtiden?

- Många äldre har arbetat med samma saker eller till och med exakt samma jobb genom större delen av livet. De unga som går i skolan idag kommer ha fantastiska möjligheter att göra många olika saker genom sitt arbetsliv. Detta bland annat på grund av att den tekniska utvecklingen allt snabbare skapar nya jobb och nya karriärvägar. För att kunna ta vara på den möjligheten så behöver framtidens medborgare kunna utveckla sitt kunnande och hela tiden lära sig nya saker. Därför är det viktigaste i skolan att du som elev lär dig att lära. Du behöver veta hur du lär dig bäst och kunna styra ditt eget lärande så du kan utveckla dina kunskaper och prova nya yrken.

Vad är Innovitaskolan Advisory Board?

På Innovitaskolan vill vi ständigt utvecklas. Därför har vi ett kreativt team, kallat Innovitaskolan Advisory Board, till vår hjälp. Medlemmarna i detta team är specialister inom olika fält utanför skolans värld och experter på just sitt område. Tillsammans med våra skolchefer jobbar de för att Innovitaskolan ständigt ska vara i framkant och utveckla sin verksamhet för att vi ska kunna utbilda våra barn och elever för varje framtid.