Träffa Jan Hylén - medlem i Innovitaskolan Advisory Board

Jan Hylén är fil.dr. i statsvetenskap och gör uppdrag för UNESCO. I denna intervju lär vi känna honom lite bättre och får reda på vad han bidrar med i Innovitaskolan Advisory Board.

Porträttbild av Jan Hylén.

Vill du berätta kort om dig själv?

- Jag är fil.dr. i statsvetenskap och har en bakgrund från Skolverket, bland annat som forskningschef, sakkunnig och utredare på Utbildningsdepartementet och analytiker på OECD. Numera är jag verksam som fristående utbildningsanalytiker med uppdrag åt bland annat UNESCO, EU och OECD.

Vad du vill bidra med i Innovitaskolan Advisory Board?

- Jag försöker bidra med erfarenheter och kunskaper från min verksamhet, inte minst att fundera över svensk skolas roll i samhället.

Vilka kompetenser anser du att våra elever behöver i framtiden?

- De snabba omställningarna i samhället och på arbetsmarknaden kommer kräva förmågan, och inte minst en viljan, att lära om och lära nytt. Kritiska förhållningssätt i kombination med innovationsförmåga tror jag också kommer bli viktigt. 

Vad är Innovitaskolan Advisory Board?

På Innovitaskolan vill vi ständigt utvecklas. Därför har vi ett kreativt team, kallat Innovitaskolan Advisory Board, till vår hjälp. Medlemmarna i detta team är specialister inom olika fält utanför skolans värld och experter på just sitt område. Tillsammans med våra skolchefer jobbar de för att Innovitaskolan ständigt ska vara i framkant och utveckla sin verksamhet för att vi ska kunna utbilda våra barn och elever för varje framtid.