En investering på 74 miljoner i elevers lärande

När man besöker Innovitaskolan Helsingborg slås man med en gång av värmen, glädjen och stoltheten som både elever och medarbetare känner över sin skola. Skolan har renoverats som en del av en satsning från Academedia, som investerat hela 74 miljoner kronor i Innovitaskolan Helsingborg. Målet med renoveringen är att ge eleverna rätt förutsättningar för att må bra och prestera i skolan, men satsningen innebär också att öka studieron och kvaliteten i undervisningen – vilket de nya lokalerna redan öppnat möjligheter för.

Sussane Björk, rektor på Innovitaskolan Helsingborg visar glatt upp en tavla på gamla televerket, samma lokaler som skolan huserar i.

“Det är mer ordning och reda nu än tidigare och våra lärare är riktigt bra!” - Elevcitat

Uppehållsrummet, som sannerligen är ett av Sveriges finaste, är skolans hjärta. Under invigningen av de nya lokalerna var det här som elevambassadörerna hälsade besökarna välkomna för att sedan ta med dem på en rundtur i skolan. I matsalen stod elever från skolans handbollsprofil och berättade hur handbollen hjälpt dem att fokusera på rätt saker och i en av lektionssalarna stod försteläraren Rebecca och berättade hur skolan jobbar med konceptorden, Explore, Innovate och Balance.

När alla gäster sedan åter samlades i uppehållsrummet för att klippa det traditionella bandet så bjöds det först på livemusik av skolans elevprofil. Låten “800 grader” av Ebba Grön spelades och gästerna diggade glatt med i takt till musiken. Det var en fin stund i lokalen som för ungefär ett år sedan var täckt av sot efter en brand.

Det nyrenoverade uppehållsrummet på Innovitaskolan Helsingborg. Ljus inredning och högt i tak.

Skolans rektor höll ett tal om skolans inspirerande resa

Avslutningsvis var det dags för skolans rektor, Susanne Björk, att sätta ord på den resa skolan har genomgått.

“Vår resa till att kunna stå här idag, började egentligen för mer än ett år sedan när jag och min biträdande rektor fick frågan om vi kunde tänka oss att ta över Innovitaskolan Momentum för att slå ihop den med den skolan vi redan hade sedan länge, Innovitaskolan Helsingborg. En lagom liten utmaning.”

“Vad vi inte visste då, var att ett par dagar innan terminsstart våren 2023, skulle det uppstå en brand i ett elskåp här på våning 4. Nu hade Innovitaskolan Momentums elever och personal inte längre någon skola att gå till. Det som var en “lagom” utmaning, blev med ens mycket mer komplex.”

“Men inget ont utan att det har något gott med sig. Eleverna från våra två skolor valde ju aldrig den här sammanslagningen, många var oroliga, nervösa och kanske till och med rädda. Men våra elever har skött det så bra, de har fått många nya kompisar och börjat umgås över gränserna. Idrottsprofilen från den ena skolan, och musikprofilen från den andra. Nu under samma tak – men båda under vårt konceptord Balance – det är jag otroligt stolt över!”

Vi kan inget annat än att imponeras över alla fantastiska elever och medarbetare som har visat mod och styrka genom hela processen.

GRATTIS, till alla på Innovitaskolan Helsingborg – vilken resa ni gjort tillsammans!

Läs mer om Innovita­skolan Helsingborg

Är du nyfiken på Innovitaskolan Helsingborg?