Medarbetare från Innovitaskolan deltar i Safe Selfie

Under våren har medarbetare från Innovitaskolan gått det brottsförebyggande utbildningsprogrammet Safe Selfie academy. Programmet hålls i samarbete med Caroline Engvall som är journalist och författare specialiserad på sexualbrott på nätet. Syftet är att öka elevernas trygghet på nätet och motverka risken för att bli utsatt för brott.

Teija Bervokk från Safe Selfie, Emilia, Gabriella och Caroline Engwall från Safe Selfie.

Från vänster: Teija Bervokk från Safe Selfie, Emilia, Gabriella och Caroline Engwall från Safe Selfie.

Representanter från varje skola inom Innovitaskolan får gå utbildningen i Safe selfie för att sedan vidareutbilda kollegor och elever.

Gabriella Gustafsson, kurator på Innovitaskolan Östersund, är en av dem som deltagit i utbildningen.

Varför är detta ett viktigt område för dig som kurator?

– En viktig del av skolkuratorns uppdrag är att se helheten för eleven. Hur barnet eller eleven har det i skolan, hemma, socialt och numera i den digitala världen och verkligheten. Då mycket i den digitala verkligheten påverkar elever både positivt men även negativt är det viktigt att arbeta för digital hälsa och att sprida kunskap om risker och utsatthet, säger Gabriella.

Vad tar du med dig från utbildningen?

– Ny kunskap och metodstöd. Jag har jobbat med frågan i skolan sedan 2018 och har då skapat material själv eller med kollegor. Att kunskapen blir bredare och att man har ett gemensamt material ger förutsättningar för likvärdighet, och att fler elever och pedagoger får samma kunskap.

Vad innebär det att vara nyckelperson i Safe Selfie?

– Att utbilda sina kollegor och elever i ämnet för att öka kompetensen på skolan kring nätet, och för att kunna upptäcka och förebygga att elever far illa i den digitala verkligheten.

– Då mycket i den digitala verkligheten påverkar elever både positivt men även negativt är det viktigt att arbeta för digital hälsa och att sprida kunskap om risker och utsatthet

Gabriella, kurator på Innovitaskolan Östersund

Hur tar du och dina kollegor kunskapen vidare?

– Jag är hittills ensam från min skola att ha gått utbildningen, så första steget är att utbilda mina kollegor för att sedan arbeta vidare med elever. Starten för detta kommer troligtvis vara under uppstartsdagarna i augusti.

Tack Gabriella för att du delade med dig av dina tankar!