Innovitarådet

Eleverna får vara med och påverka på riktigt!

Elevrepresentanter från alla Innovitaskolans 28 grundskolor har fått förtroendet att vara med i Innovitarådet för att kunna påverka sin skola. Innovitarådet kommer att träffas fyra gånger per läsår och vara en plattform för elevdemokrati och kontakt mellan elever och skolledning.

På bilden till höger ser vi Omar Ajam som är elevrepresentant för Innovitaskolan Mölndal i Innovitarådet som leds av Helen Olsson.

Elev på Innovitaskolan med ryggen mot kameran står i ett rum med flera andra elever, på tröjan står det Segeltorp.