Nu börjar Explore lab

Nu startar vi igång Explore Lab! Eleverna kommer utforska årets framtidstema som de tillsammans har rösta fram; Framtidens hjälparbete. Här kommer en hälsning från Innovitaskolans utbildningsdirektör Jessica Mozakka.

Inledningsvis kommer eleverna få lära sig mer om ämnet, t.ex genom att lyssna på besökare som själva har erfarenhet av att vara på flykt.

När de har undersökt temat kommer eleverna få jobba med olika case. Ett case kan bland annat handla om att skapa upp ett hjälpcenter i AR (augmented reality).

Slutligen skapar eleverna problemformuleringar beroende på vad de har hittat för utmaningar inom temat. Under våren kommer de sedan jobba vidare med att ta fram innovativa lösningar på dessa frågeställningar.

Nu utforskar vi!