Träffa Anna Bodin - medlem i Innovitaskolan Advisory Board

Anna Bodin intresserar sig för människor, kompetensutveckling och användardrivna innovationer. I denna intervju berättar hon mer om vad hon vill bidra med i Innovitaskolan Advisory Board.

Porträttbild av Anna Bodin.

Vill du berätta kort om dig själv?

- Jag är ledarskapskonsult med civilingenjörsbakgrund och stort intresse för människor, kompetensutveckling och användardrivna innovationer. Och för magin däremellan som får det att hända!

Vad du vill bidra med i Innovitaskolan Advisory Board?

- Jag är glad för möjligheten att vara med och bidra med infallsvinklar från min erfarenhet och från de sammanhang jag verkar i. Jag hoppas mitt bidrag är dels spaningen kring de faktiska framtidskompetenser vi ser kommer behövas men också inspirerande och intressanta kontexter där eleverna kan utmanas i att utveckla dessa.

Vilka kompetenser anser du att våra elever behöver i framtiden?

- Våra barn och ungdomars förutsättningar att lära effektivt, tänka självständigt och att samarbeta ser jag som viktiga framgångsfaktorer både för dem personligen och för hela vårt sammanhang. 

Vad är Innovitaskolan Advisory Board?

På Innovitaskolan vill vi ständigt utvecklas. Därför har vi ett kreativt team, kallat Innovitaskolan Advisory Board, till vår hjälp. Medlemmarna i detta team är specialister inom olika fält utanför skolans värld och experter på just sitt område. Tillsammans med våra skolchefer jobbar de för att Innovitaskolan ständigt ska vara i framkant och utveckla sin verksamhet för att vi ska kunna utbilda våra barn och elever för varje framtid.